artikel10

MAJOOR GORDON TIJDENS DE BEVRIJDING VAN BRUGGE IN 1918


De persoonlijke missie van Majoor Gordon naar het zoeken van de Britse zuster Leahy

THE ENGLISH CONVENT AT BRUGES

HEEFT U MEER INFORMATIE OF ZELFS EEN FOTO VAN ZUSTER LEAHY (MARY EVANGELIST)


CONTACTEER ONS A.U.B. !

Toen majoor Gordon in London was voor het Silver Jubilee van Koning Georges V, werd een brief bezorgt aan Koning Albert van een Britse moeder, die hopeloos op zoek was naar nieuws van haar dochter, die verbleef in het Britse klooster van Brugge. Koning Albert schreef op de enveloppe "Geef aan Gordon, om te behandelen." Gordon schreef de meoder dat het haast onmogelijk is om nieuws vanuit Brugge te krijgen, gezien deze volledig afgesloten was van de buitenwereld, doordat de Duitse duikbotenbasis hier gelegen was. Tijdens het bevrijdingsoffensief werd Gordon herinnert aan de brief die hij had gekregen in 1917. 


Samen met de Belgische officier majoor Dujardin, probeerde hij een geschikt hoofdkwatier te vinden voor Koning Albert rond Brugge. Nadat ze het kasteel van Baron A. van Caloen ter beschikking kregen, reden ze verder naar de stad. Het bereiken van de binnenstad gebeurde met de meeste moeilijkheid gezien vele bruggen waren opgeblazen of versperd. Een ze in Brugge aankwamen werden ze opnieuw de weg verspert door de bevolking die massaal op straat kwam. Majoor Dujardin ging van hieruit te voet om zijn officiele taken te vervullen, terwijl Gordon naar het Engels klooster ging, op zoek naar de dochter van de moeder die Koning Albert had geschreven.


Toen majoor Gordon de toegangspoort bereikte, vertelde hij over de reden van zijn komst en werd hij meteen aangesproken door Moeder overste, die zeer verheugd was een Britse officier te zien. Majoor Gordon vroeg of zuster Sealy aanwezig was in het klooster. Moeder overste antwoordde dat zij niemand kende met de naam Sealy, noch in het klooster, noch in de omgeving van Brugge. Na een tijdje vroeg de zuster of Majoor Gordon zich niet kon vergist hebben met de Leahy. Gordon naam aan dat dit het geval was en Leahy werd meteen gehaald. Na enkele minuten  verscheen Leahy aan de poort en brak deze bijna kapot van vreugde, toen ze hoorde over de brief van haar moeder. Leahy vroeg majoor Gordon of hij enige tijd kon wachten zodat zij een brief kon schrijven en majoor Gordon deze kon meenemen naar Engeland om te posten. Majoor Gordon wist dat Majoor Dujardin op een strikt schema stond, en zei dat hij slechts een half uur kon blijven. Leahy verdween en Majoor Gordon werd thea en brood aangeboden voor de poort. Hij vernam dat Leahy haar zusternaam Mary Evangelist was. Na een half uur kwam Leahy terug met zoeen 40 brieven. Andere nonnen hadden de aanwezigheid van Majoor Gordon opgevangen en maakte van de gelegenheid gebruik om ook een brief te schrijven.  Majoor Gordon nam alle brieven aan, ondanks legerrichtlijnen soldaten verbieden om brieven te dragen. Hij smokkelde ze letterlijk naar Engeland een paar dagen later, toen hij Lord Curzon in Engeland diende te halen.  

THE ENGLISH CONVENT AT BRUGES

AAGORDON.BE

HONOURABLE PARTNERS

THE MAJOR A. A. GORDON SOCIETY, founded in 2019, is the worlds prominent international non-profit educational society for preserving the historic legacy of Major A. A. Gordon.Copyright, 2020 - MAJOR A. A. GORDON SOCIETY - ALL RIGHTS RESERVED