artikel6

DE ST. NINIANS KAPEL IN DE PANNE

OORSPRONG


Vanwege vele Schotse regimenten die zich in de omgeving van De Panne bevonden sinds 1917, was er nood aan een plaats voor de kerkdienst. De meeste diensten werden gehouden op het strand of in de duinen, maar konden maar weinig geapprecieerd worden door de troepen. Majoor Gordon ontving hierover een telegram van Prince Alexander of Teck, met de vraag of er geld kon ingezameld worden voor de bouw van een kapel voor de soldaten. Majoor Gordon contacteerde hiervoor enkele vrienden en het geld was snel gevonden om de bouw te laten beginnen. Koning Albert gaf een stuk land in De Panne ter beschikking om de kapel op te bouwen. In slechts drie maanden tijd werd de kapel gebouwd, voor zo een 300 mensen.


De katholieke kerk was slechts geinformeerd na de bouw deze (protestantse) kapel, en zouden zich er niet zomaar bij neerleggen. Hoewel Majoor Gordon hiervan op de hoogte was, stopte het hem niet om de kapel te laten openen op 27 Mei 1917. Majoor Gordon bedacht zelf de naam voor de  kapel St Ninian, naar de eerste Schotse heilige en missionaris. Na de opening hield Dr de Page, hoofd van het hospitaal L'ocĂ©an in De Panne een lunch ter ere van de kapel. Na de oorlog hoorde majoor Gordon dat de kapel, geschonden was kort na de oorlog en dat de print van "The great Sacrifice", die hij persoonlijk had gekregen van Koningin Mary, in stukken was gescheurt en dat het gebouw op dat ogenblik dienstdeed als een cinema. 


AAGORDON.BE

HONOURABLE PARTNERS

THE MAJOR A. A. GORDON SOCIETY, founded in 2019, is the worlds prominent international non-profit educational society for preserving the historic legacy of Major A. A. Gordon.Copyright, 2020 - MAJOR A. A. GORDON SOCIETY - ALL RIGHTS RESERVED