BIOGRAFIE

DE BIOGRAFIE VAN MAJOOR A.A. GORDON

VOORWOORD

 

Dit project is één van mijn beste in jaren van onderzoek en verzamelen. Een hechte vriendschapsband werd gecreëerd tussen de Gordon familie en vele gelegenheden zorgde voor het uitwisselen van informatie. Het onderzoek bracht mij bij de Engelse archieven, voorgaande gepubliceerde artikels op het internet, het bezoeken van verschillende belangrijke plaatsen, en vooral het lezen van Majoor Gordon's memoires, 'Culled from a diary', dat verscheen in 1941. Tijdens het onderzoek stond ik versteld, hoe belangrijk Majoor Gordon was voor de Belgische koninklijke familie van Albert I en andere Belgische en Britse eenheden. Het was een reis door het onbekende, waarbij ik veel plezier had en het een voorrecht vond om dit verhaal te (her)ontdekken. Het tweede plezier dat ik had was het ontdekken van de verschillende belangrijke personen die Majoor Gordon heeft gekend en voor werkten. Personen als; General Charles G. Gordon, Arthur Wellesley - 4th Duke of Wellington; Kolonel en later Generaal J.E.B. Seely alias Lord Mottistone, de verpleegsters Knocker en Chisholm, de Belgische fotograaf Savage, Kapitein-commandant Davreau, Kapitein Hennell V.C. en vele anderen die hij ontmoette aan het front en in vredestijd. Deze namen kwamen als magie tot mij, door de belangrijkheid van deze personen tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de Britse en Belgische geschiedenis.


Eén van mijn grootste geneugten was het lezen van het boek 'Culled from a diary', die het gedetailleerde verhaal van Majoor Gordon's leven weergeeft. Het gaf mij een geweldige schets van de man, en hoe zijn persoonlijkheid zo goed afgesteld was op deze van Koning Albert I. Door hun toewijding, respect en eer voor elkaar, werd hun band gesmeed tot een levenslange vriendschap, dat zorgde voor vertrouwen en steun aan elkaar in een van de meest catastrofale gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis.
 

Majoor Gordon verloor drie kinderen, een kleinzoon en zijn vrouw tijdens zijn leven. Zijn eerste zoon op tweede kerstdag in 1893, zijnde de tweelingbroer van William Hyde Eagleson Gordon, die sneuvelde bij de slag van Loos in 1915. Gordon's jongste zoon Edmund stierf in 1932 aan de gevolgen van verwondingen opgelopen in de loopgraven, die later leiden tot TBC. De zoon van Edmund, Majoor Gordon's kleinzoon stierf eveneens  op jonge leeftijd. Deze gebeurtenissen moeten de droevigste en meest dominerende effect op zijn leven hebben gehad, en hoewel historici vaak niet kijken naar de emotionele en fysische pijn, vind ik telkens een sterke emotie en begrip in de woorden van Baron Ferdinand Rothschild, over de fysieke transformatie die gebeurt met een persoon, die iemand verliest in tragedie en reeds van zijn kindertijd aan hem of haar gehecht is. Het is zeer natuurlijk dat deze verloren dierbaren, meer gehecht en dieper geliefd worden, en uiteindelijk zo diep in iemands hart groeit, dat de enige wensen, zorgen, plezier en sentiment een man kan bezitten voor zijn kinderen, direct of indirect gelinkt zijn met hun bestaan!

 
Majoor Gordon heeft zeker de groet van Koning Albert I, de koninklijke familie en onze landgenoten verdient op 22 november 1918 in de straten van Brussel. He verdient tevens ook onze dankbaarheid en respect, omdat de band tussen Koning Albert I en Majoor Gordon, die bestond uit radiaal gezelschap, standvastige machtsgrenzen en de glorie van beide naties hebben bijgedragen tot de vorm van onze natie. Deze twee mannen leefden in zo'n geweldige dapperheid en eer dat ze elkaar in het hiernamaals begroeten met de bovenste ridderlijkheid!

 

MAARTEN CALLAERTS


MAJOOR A.A. GORDON IN UNIFORM

CA. 1900 

JEUGD EN STUDIES

 

Archibald Alexander Gordon werd geboren op 3 september 1867, als de tweede zoon van dokter William Eagleson Gordon en Emily Dick. William Eagleson Gordon (Sr) trouwde reeds met Emily Dick op 12 juli 1865 in Edinburgh, Schotland en de familie leefde in Riddles Entry 35 New Street, Edinburgh. Gordon was slechts vijf jaar oud toen zijn vader onverwachts stierf op 51jarige leeftijd in januari 1873. Emily Gordon, verhuisde het gezin naar Zwitserland en bleef er weduwe. De familie vestigde zich in Ouchy, naast het meer van Geneve. Archibald en zijn oudere broer William werden naar dezelfde school gestuurd als de neefjes van Generaal Charles G. Gordon, alias 'Chinese Gordon'. Deze generaal werd beroemd voor zijn acties tijdens de 'Taiping opstand' en later het beleg van Khartoum, waarin hij sneuvelde. Generaal Gordon bezocht zijn neefjes in Lausanne (Zwitserland) en gaf er vaak les in de zondagsschool. Zijn manier van lesgeven inspireerde Gordon en vele anderen. Gordon ontmoette hem ook vaak buiten de schooluren, nabij het meer van Geneve, waar de generaal de studenten de meest legendarische verhalen vertelde.

 

In 1879 verhuisde het gezin terug naar Schotland en Archibald en zijn oudere broer liepen school op de Dr Hamilton Bruce's School in Edinburgh. Later werden ze samen naar de Stanley House School, Bridge of Allan gestuurd; en eindigde ze hun middelbare studies op de Edinburgh Collegiate School en gingen beide naar de University of Edinburgh waar Archibald na vijf jaar afstudeerde als  'Chartered Accounted'


MILITAIRE DIENST 


Archibald stichtte samen met Sheriff James Ferguson of Kinmundy en een andere vriend, een vrijwilligers bataljon, dat later zou bekend staan als the Ninth (Highlanders) Royal Scots. Door de vijandigheden in Zuid-Africa (Tweede Boerenoorlog), melde Archibald zich als vrijwilliger, maar werd afgewezen. In plaats hiervan werd hij benoemd tot Ere-secretaris van de Edinburgh and East of Scotland Field Hospital for South Africa. Later werd hij secretaris van de Franco-Scottish Society. Deze positie zou hem de titel Ridder in de Legion D’Honneur opleveren in 1898. De exacte datum wanneer Archibald Alexander Gordon dienst nam in het leger is niet geweten, maar dit moet voor 1896 zijn geweest, gezien hij in 1896 een lid was van de Royal Company of Archers. Deze eenheid had de ceremoniële taak om de vorst te beschermen, tijdens zijn bezoeken in Schotland. Op 6 augustus 1900 werd hij bevorderd tot kapitein. Tijdens de kroning van Koning Edward VII, stond hij aan het hoofd van zijn companie tijdens de parade in London. Archibald verliet later Schotland en vestigde zich in London, nadat hij tot secretaris van Arthur Wellesley, 4th Duke of Wellington was benoemd in 1906. Archibald kreeg het genoegen om zijn taken uit te voeren vanuit Aspley House in London.


LATERE LEVEN EN OVERLIJDEN


Na de Eerste-Wereldoorlog diende Majoor Gordon samen met zijn vrouw te verhuizen naar het platteland, dit vanwege zijn vrouw zwaar ziek was geworden, door de slechte voeding in oorlogstijd. Samen verhuisde ze eerst naar Stow-of-the-Wold in de Cotswolds. Door de hoge ligging verbeterde de toestand van zijn vrouw niet en samen verhuisde ze terug naar Gordon's geboorte dorp Bridge of Allan. Lizzie Maude overleed er in 1929


Majoor Gordon schrijft in het laatste hoofdstuk van zijn boek het volgende:

 

“Ik eindig met datgene ik eerder heb belooft ten dienste aan Koning Albert I. Zijn aller eerste verzoek aan mij was:Majoor, ik wens telkens de waarheid te weten, doch krijg ik deze niet altijd! En publiceer nooit iets als ik bij u ben.”

 

Majoor Gordon behield deze beide beloften aan de koning. 

 

In zijn boek vermeld majoor Gordon niets of de tragische dood van koning Albert I op 17 februari 1934. Hoogstwaarschijnlijk zal hij het nieuws rechtstreeks uit het huishouden van de koninklijke familie hebben vernomen.  
 

Vanwege zijn boek werd geschreven in 1939 en uitgegeven in 1941, is er geen kennis over Majoor Gordon’s activiteiten in de Tweede Wereldoorlog, doch moeten we de lezer eraan herinneren dat Majoor Gordon reeds 73 jaar was toen de Tweede-Wereldoorlog begon.

 

Majoor Gordon stierf op 12 augustus 1949.


 

HUWELIJK EN KINDEREN


Hoewel Archibald een diploma van Chartered Accountant had, was hij niet van plan om dit beroep uit te oefenen. Hij besloot om een baan als makelaar agent aan te nemen bij de Wimborne estates in Cranford, Dorset. Tijdens de twee jaar dat hij in het bedrijf werkte, kreeg hij de mogelijkheid om zijn levensgezel Lizzie Maude Smith te ontmoeten.

Gordon huwde met Lizzie Maude Smith, die vijf jaar jonger was dan hem, in 1892. Haar vader was Generaal-Majoor Edmund Davidson Smith, die de vroegere Assistant Adjutant General of the Dublin district was en diende tijdens de Krimoorlog en de Indische muiterij. Generaal-Majoor Edmund Davidson Smith stierf op 8 september 1916 op oudere leeftijd. 
 
Archibald en zijn vrouw kregen hun eerste tweeling op 23 augustus 1893 in Haddington, East Lothian, Schotland. De tweeling werden Archibald George Ramsay Gordon en William Hyde Eagleson Gordon genoemd. Jammer genoeg stierf de eerste op tweede kerstdag in datzelfde jaar. Drie jaar later kreeg het gezin hun derde zoon Edmund Robert Adam Gordon, die geboren werd in Edinburgh, Midlothian, Schotland. De oudste zoon William, genoot een opleiding in de Haileybury and Sidney Sussex College nabij Cambridge University. Hij studeerde er kerkelijk recht, tot hij in 1914 dienst nam bij de 8e Gordon Highlanders en de rang Luitenant werd toegekend en arriveerde op 5 mei 1915 aan het front in Frankrijk.


DE EERSTE WERELDOORLOG


Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Gordon zijn vorige rang van majoor teruggegeven en diende hij in 1914 onder de stafleden van het 63rd (Royal Naval) Division, tijdens de slag om Antwerpen. De toenmalige kolonel Seely maakte Majoor Gordon tot zijn liaison-officier, waarbij ze samen de posities van de Britse troepen verkenden. Na de inname van de forten rond Antwerpen, beval Koning Albert de terugtocht naar Brugge en Oostende. Majoor Gordon en Kolonel Seely zorgde voor de evacuatie van de Britse troepen in de voorste linies, en konden via St Niklaas en St- Gillis-Waes, ... bereiken, waar ze de troepen via treinen konden vervoeren naar Brugge.

Na zijn terugkomst in Londen, kreeg Majoor Gordon het bericht waarin hem gevraagd werd om als attaché van Koning Albert te dienen. Majoor Gordon was vereerd deze taak op zich te nemen en diende koning Albert van 1914 tot 1922. Majoor Gordon vervulde talloze opdrachten en missies tijdens de oorlog voor het Belgisch koningshuis zowel in België, Frankrijk als Engeland en werd een zeer gerespecteerde vriend en vertrouwenspersoon van de koninklijke familie.  

ONDERSCHEIDINGEN & ERKENTELIJKHEID

 

 
COMMANDER OF THE BRITISH EMPIRE - 1917                MEMBER OF THE VICTORIAN ORDER- 4TH CLASS - 1908               KNIGHT OF GRACE OF ST JOHN OF JERUSALEM - 1900
BRITSE RIDDER ORDE                                                          BRITSE RIDDER ORDE
                                                                            BRITSE RIDDER ORDE


OFFICER IN THE ORDER OF LEOPOLD I - 1916                COMMANDER IN THE ORDER OF THE CROWN -1918                       COMMANDER IN THE ORDER OF LEOPOLD II - 1920

BELGISCHE RIDDER ORDE                                                  BELGISCHE RIDDER ORDE                                                                    BELGISCHE RIDDER ORDE


COMPANION IN THE L'EGION D'HONNEUR - 1919           ST IAGO OF THE SWORD - 1905                                                            ISABEL OF THE CATHOLICS - 1908

FRANSE RIDDER ORDE                                                         PORTUGESE RIDDER ORDE                                                                  SPAANSE RIDDER ORDE


ORDER OF ST. ANNE - 1917                                                  ORDER OF THE CROWN - 1918

RUSSISCHE (KEIZERLIJKE) RIDDER ORDE                       ITALIAANSE RIDDER ORDER
1914 STAR AND BAR                      1914-18 WAR MEDAL                                     1914-18 VICTORAY MEDAL                                  CORONATION MEDAL OF EDWARD VII - 1902

BRITSE ONDERSCHEIDNG           BRITSE ONDERSCHEIDNG                           BRITSE ONDERSCHEIDING                                 BRITSE ONDERSCHEIDING


CORONATION MEDAL OF GEORGE V - 1911                                                        JUBILEE MEDAL OF GEORGE V - 1935              CORONATION MEDAL OF GEORGE VI - 1937
BRITSE ONDERSCHEIDING                                                                                    BRITISE ONDERSCHEIDING                                 BRITISE ONDERSCHEIDING CIVILIAN CROSS 1914-15             CROIX DE GUERRE WITH PALM                   MEDAL OF KING ALBERT I - 1920                      MEDAL OF REINE ELIZABETH - 1918

BELGISCHE ONDERSCHEIDING  BELGISCHE ONDERSCHEIDING                  BELGISCHE ONDERSCHEIDING                         BELGISCHE ONDERSCHEIDING
CROIX DE GUERRE WITH PALM                             RECONAISSANCE MEDAL - SECOND CLASS                                                 PALMES UNIVERSITAIRES        
FRANSE ONDERSCHEIDING                                    
FRANSE ONDERSCHEIDING                                                                             FRANSE ONDERSCHEIDINGNATIONAL ARCHERY MEDAL - 1900
UNOFFICIAL BRITSE ONDERSCHEIDINGAAGORDON.BE

HONOURABLE PARTNERS

THE MAJOR A. A. GORDON SOCIETY, founded in 2019, is the worlds prominent international non-profit educational society for preserving the historic legacy of Major A. A. Gordon.Copyright, 2020 - MAJOR A. A. GORDON SOCIETY - ALL RIGHTS RESERVED