home_nl

THE MAJOR ARCHIBALD ALEXANDER GORDON

SOCIETY

CUSTODIANS OF THE KINGS MESSENGER COLLECTION


TIJDSLIJN

1872

1892

1941

1949

1914

1915

1932

1893

1896

1922

1917

1929

1906

1867

GEBOORTE

A. A. GORDON

OVERLIJDEN VADER W.E. GORDON (SR.)

HUWELIJK MET

LIZZIE MAUDE SMITH

GEBOORTE

E. GORDON

GEBOORTE TWEELING W.H.E. GORDON EN G.R. GORDON

STERFTE

G.R. GORDON

AANSTELLING TOT SECRETARIS VAN THE 4TH DUKE OF WELLING

AANSTELLING TOT KINGS MESSENGER VAN KONING ALBERT I

 W.H.E. GORDON
SNEUVELT IN DE SLAG OM LOOS

 ONTSLAG ALS KINGS MESSENGER 

E. GORDON
STERFT AAN DE GEVOLEN VAN TBC 

STERFTE E. DICK MOEDER VAN GORDON

STERFTE LIZZIE MAUDE GORDON
VROUW GORDON

UITGAVE BOEK CULLED FROM A DIARY

STERFTE

A.A. GORDON

WIE WAS MAJOOR A. A. GORDON ?

Het leven van Majoor Archibald Alexander Gordon bestond uit avontuur, gewaardeerde posities, connecties met hooggeplaatste Britse en Buitenlandse entourages en ongelukkige tragedies.


Hij werd geboren als een echte Scotsmen in Bridge of Allan, Stirlingshire in 1867 als tweede zoon van Dokter William Eagleson Gordon en Emily Dick. Zijn oudere broer W.E. Gordon V.C., C.B.E. was een van de 6 winnaars van de Victoria Cross in The Gordon Highlanders regiment tijdens de Tweede-Boerenoorlog. Gordon had nog twee jongere zussen, Emily McKenzie en Helen Isabelle en een jongere broer Robert Aaron Gordon. Uit het eerste huwelijk van zijn moeder had hij ook een halfbroer George Freer. Na de plotselinge dood van zijn vader, leefde Gordon's familie tijdelijk in Zwitserland, maar keerde later terug naar Schotland. 


Nadat Archibald Alexander Gordon afstudeerde als Chartered Accountant, werkte hij in verschillende administratieve posities, waar hij later de gelegenheid kreeg om de liefde van zijn leven te ontmoeten,  Lizzie Maude Smith. Het koppel trouwde in 1892 en kreeg drie kinderen: William (Bill) Hyde Eagleson Gordon, Archibald George Ramsay en Edmund Robert Adam Gordon.  A.G.R. Gordon, de tweelingbroer van William stierf enkele maanden na zijn geboorte. A. A. Gordon werd in 1906 benoemd als ere-secretaris van de  4th duke of Wellington, Arthur Wellesley en verhuisde met zijn gezin naar Farningham, Kent. Deze positie zou hij voor maar liefst 14 jaar behouden. 


Tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog werd Gordon gevraagd om geld in te zamelen voor de Belgische vluchtelingen, een opdracht die hem gevraagd werd vanwege zijn betrokkenheid van de oprichting van het Waterloo monument in België. Gordon bracht de verzamelde fondsen en aangekochte hulpmiddelen steeds persoonlijk naar de Belgische regering, die op dat moment in Antwerpen verbleef. De snelle opmars van de vijand zorgde ervoor dat Gordon kwam vast te zitten in Antwerpen. Hier kreeg hij zijn oude rang van Majoor terug van de toenmalige kolonel en later Generaal-Majoor Lord (Seely) Mottistone. De rang van Majoor verkreeg Gordon door zijn betrokkenheid van de oprichting van het 9th Royal Scots regiment voor de oorlog, waar hij eerste benoemd werd tot Kapitein en later tot Majoor. Voor de oorlog was hij ook reeds opgenomen in the Royal Company of Archers, een ceremoniële bodyguard die belast was met de bescherming van de monarch tijdens zijn bezoeken aan Schotland. Majoor Gordon bewees Kolonel Seely (Maj. Gen. Lord Mottistone) uitmuntende diensten tijdens de slag om Antwerpen en de terugtocht naar Brugge en Oostende. Door zijn goede relaties met de Belgische officieren, werd hem later het voorstel gedaan om de Britse attaché (Kings Messenger) voor Koning Albert I van België te worden. Een positie die Majoor Gordon met veel eer en toewijding aan nam. Van 1914 tot 1922 raakte hij betrokken in vele opdrachten van de Belgische Koninklijke familie waaronder: de mede-oprichting van het veldhospitaal L'ocean in De Panne, het bezoeken van de Belgische frontlinies, verplichtingen in Engeland uitvoeren voor de Koninklijke familie, het organiseren van Koninklijke bezoeken aan Engeland, samen met vele andere opdrachten. Hij behield een levenslange vriendshap met Koning Albert I en de Belgische koninklijke familie. 


Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloor Major Gordon zijn oudste zoon William tijdens de slag om Loos in 1915 en werd zijn jongste zoon Edmund zwaar ziek in de slag om Ieper en werd later zwaar gewond. Edmund overleefde de oorlog, trouwde en kreeg een zoon Peter. Peter stierf op jonge leeftijd, en Edmund werd later gediagnosticeerd met tuberculose, vanwege zijn vorige verwondingen in de loopgraven van Ieper. Hij stierf in 1932. Dit maakte een einde van Majoor Gordon's nageslacht.

*** NIEUW ***

OVER ONS


De Major A. A. Gordon Society zijn de bewaarders van de Kings Messenger collection en dienen hiervoor de belangrijke geschiedenis van Majoor Gordon, zijn family en militaire service als Kings Messenger van Koning Albert I, in stand te houden. Door de onmetelijkheid van Majoor Gordon's geschiedenis, is de vereniging steeds op zoek naar informatie, foto's, illustraties, referenties en alle andere geassocieerde zaken aan Majoor Gordon en zijn familie. 


De website is de primaire bron voor de publicatie van deze informatie aan de wereld. De taak die onze bestuurders op zich nemen, is de geschiedenis tot leven brengen en de kennis en wijsheid over te brengen aan toekomstige generaties. De vereniging herdenkt ook de belangrijke gebeurtenissen in het leven van Majoor Gordon door bepaalde evenementen te organiseren.


The Major A. A. Gordon Society is een non-profit organisatie, die haar onderwerp niet uitbuit, noch verheerlijkt ze de politieke standpunten en verschrikkingen van de oorlog. Alle lidmaatschappen zijn gratis en kunnen bekomen worden door een invulformulier op onze website. Een lidmaatschap kan nooit geweigerd worden op basis van politieke overtuigingen, ras of andere discriminaties.

DE COLLECTIE


De collectie van persoonlijke en gerelateerde objecten van Majoor Gordon is er één met de grootste historische waarde uit de Belgische geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Een klein gedeelte van de collectie werd gevonden op een Engelse veilingsite. Na de eerste aankoop, bleek dat een rechtstreeks familielid van Majoor Gordon enkele gerelateerde items verkocht. Na verdere communicatie werd de collectie deels gekocht, deel geschonken aan onze voorzitter. 


Een van de verzoeken van onze voorzitter was dat de connectie tussen Majoor Gordon en Koning Albert I bewaard bleef, en noemde we sindsdien de collectie, de Kings Messenger collection. Andere items werden via andere bronnen verzameld, zoals de aankoop van Majoor Gordon's boek 'Culled from a Diary' en items gerelateerd aan de eenheden van Majoor Gordon's zonen samen met vele anderen. De volledige collectie moet steeds in zijn geheel en op zichzelf vertoond worden, zodat ze de ultieme kwaliteit en emotie weergeeft van de geschiedenis, zoals deze ervaart werd door Majoor Gordon.  

*** NIEUWE STUKKEN TOEGEVOEGD  ***

GEZOCHT

De vereniging is altijd geïnteresseerd in de aankoop van volgende items:


Elke publicatie van het boek 'Culled from a Diary', premiums worden gegeven voor gesigneerde, toegeschreven of andere speciale uitgaven.


Elke publicatie van het boek 'Church of the Multiplying of the Loaves and Fishes at Tabgha, Lake of Galilee, and its Mosaics'- door Alfons M. Schneider, edited by A. A. Gordon (1937).


Medailles en militaire items gelinked aan de 8th Gordon Highlanders, 7th Seaforth Highlanders, 9th Royal Scots en the Royal Company of Archers.


Boeken, gepubliceerde artikels en uitgegeven informatie over Majoor A.A. Gordon


En natuurlijk alles direct of ondirect gerelateerd aan Majoor Gordon en zijn familie.